lunes, 13 de junio de 2016

Enfermidade de Kawasaki

Image result for niños chinos
A denominada Enfermidade de Kawasaki é unha inflamación das arterias do organismo. Ésta preséntase con máis frecuencia en Xapón, onde foi descuberta por primeira vez e en xeral afecta aos nenos menores de cinco anos.
Unha subida de febre alta, alcanzando  os 40ºC, e resistente, que dura sobre uns cinco días, é un signo deste trastorno. A febre pode durar hata dúas semanas e non desaparece con tratamentos normais como os coñecidos Paracetamol ou o Ibuprofeno.
Os nenos con esta enfermidade, teñen que acudir o máis rápido posible ao hospital para ser ingresados e poder darlle o tratamento; unha dose de Gammaglobulina intravenosa, con isto, o neno mellora a partir das 24 horas seguintes.

ColesterolO colesterol é unha sustancia natural que está por todas as partes no noso corpo. Non se considera unha enfermidade senon que un problema. O corpo necesita unha determinada cantidade de colesterol para funcionar correctamente, polo que o exceso de colesterol no sangue pode quedar pegado ás paredes das arterias. Esto denomínase placa. Estas placas poden estreitar as arterias.

Os niveis de colesterol tenden a aumentar co paso do tempo, a idde, e non soen ter nin signos nin síntomas, pero se detecta cunha análise de sangue.

Image result for colesterolO colesterol pode provocar un ataque cardíaco, por unha acumulación da placa na arteria, a cal bloquea o fluxo sanguíneo e do oxíseno cara ó corazón,
Un do síntomas é a dor forte no brazo e do peito.

Nacemento Loto

No nacemento Loto, a forma máis extrema de non intervir, o cordón umbilical nin se corta nin se pinza. Se se intervén no sentido de que a placenta se lave, se seca, e se mantén envolta nun paño de algodón e dentro dunha bolsiña, cocida pola nai para este fin, cada vez se se desea e ao menos unha vez ao día a placenta sécase, uns din que é mellor con sales e outros con herbas secas no que se añaden aceites ou té. Tamén din que os embigos que non son pinzados cáense máis rápido ao tecer ao día.
Este nacemento é unha práctica en ascenso e ainda se surxe unha complexidae hixiénica, ofrece tamén aos pais uns días co bebé máis íntimos, tendo en conta que case nadie quere ver a un recén nacido unido á placenta.


viernes, 10 de junio de 2016

Clonación

A clonación é a reprodución de elementos clónicos ou clons. Un clon é unha copia xenéticamente idéntica de calquera unidade miolóxica, xa sexa unha molécula, unha célula, un tecido, un animal ou pranta.
A palabra «clonación» significa «división ou aislamento».
Existen vario tipos de clonación:
A clonación de células illasas ou de tecidos, clonación de organismos (reprodución de organismos), por indución de divisións nun embrión ou por transferencia nuclear.

Image result for clonación

jueves, 9 de junio de 2016

texto alternativo
Tres momias exipcias e unha guanche da colección do Museo Arqueolóxico Nacional, foron sometidas a unhas resonancias magnéticas de vanguardia no Hospital Universitario Quirónsalud

de Madrid.
Este proxecto, está dentro dunha iniciativa pioneira en España para mellorar o coñecemento sobre a anatomía destas momias, así como para conseguuir máis información sobre o seu contexto histórico.

Pero con todo isto... Que é unha resonancia magnética?


Resonancia magnética

É un exame que utiliza imáns e ondas de radio potentes para crear imaxes do corpo. Estas imaxes denomñinande cortes e se poden imprimir ou mesmo deixalas no ordenador. Un exame destes, pode producir hasta centos de imaxes de alta calidade.


Non se pode comer nin beber unhas catro ou cinco horas antes.
Se unha persoa sofre claustrofobia, é moi recomendable acudir ao seu médico para que lle poida dar un medicamento para axudalo, ou mesmo recomendar unha resonancia magnética aberta, é dicir; que a máquina non estea tan cerca do corpo.
No medio do exame, tamén se pode ir se a persoa non se sinte a gusto, mesmo che dan un mando cun botón que indica que non podes. Nestes casos, haberá que volver de novo a intentalo outro día.
No exame, hai que permanecer quieto, porque un simple movemento produce unhas imaxes borrosas, de feito, xa che dan unha almohada para poder poñerte na mellor posición posible para aguantar o tempo que faga falta.
miércoles, 8 de junio de 2016

Álvaro

A medicina vai abanzando cada vez máis, xa que se tratan dunha ciencia moi ampla e que non a podemos coñecer por completo por que día a día se investigan novos descubrimentos para algún beneficio.
Un novo beneficio chega a España para Álvaro, que será o protagonista desde post.

Álvaro é un neno que non dou os seus primeiros pasos ao ano, nin ao segundo, nunca puido dalos, ata que apareceu por sorpresa unha presentación nos medios de comunicación; o exoesqueleto na sede do Consello Superior de Investigacións Científicas.


Un exeoesqueleto é unha máquina que leva posto unha persoa e un sistema de potencia de motores que proporciona polo menos parte da enerxía para o movemento dos membros. Esta máquina axuda amoverse ao seu portador e a realizar certo tipo de actividades.
Para Álvaro, como portador, xa poderá facer cousas él só como xogar ao fútbol, e sobre todo, andar.

"BACTERIA DO PESADELO"
texto alternativo

Entrar nun hospital para recibir un tratamento e saír del sen ningún capaz de combatir á bacteria que nos afecta e nos causa a infección. Era o peor pesadelo de todas as comunidades científicas e acabe de suceder en USA. Unha muller de corenta anos convertiuse na primeira persoa portadora dunha bacteria resistente ao antiviótica máis (a colistina) a que se utiliza como último recurso para grandes urxencias de infeccións.
Esta paciente sufría infección de uriña. Pero a bacteria mutou e fíxose inmune aos fárcacos, polo que chegaron á conclusión de que canto máis se emplean con frecuencia os fármacos, tendrán menos efectos.